P.G.B. Zorgbureau Aanbieder B.V.

Speciaal voor cliënten met een psychiatrische of verstandelijke of lichamelijke beperking

Voor wie

Voor mensen met zorgvragen op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied

 • personen met ene psychiatrische beperking ( Schizofrenie, Psychoses, Borderline, Depressies, Compulsieve stoornissen, ADHD, verslavingen etc.)
 • personen met een licht verstandelijke handicap
 • personen met een stoornis in het Autisme Spectrum (Asperger, P.D.D. Nos)
 • personen met een lichamelijke ziekte ( allerlei)

 

Werkwijze

Grotendeels wordt er gewerkt vanuit de rehabilitatie visie welke erop gericht is  dat de hulpverleners proberen aan te sluiten bij de levenswensen en doelen die de cliënt heeft. Vervolgens wordt de cliënt ondersteund bij het werken aan deze doelen. Hier wordt een zorgplan  voor opgesteld. Gezamenlijk worden evaluaties  gehouden .

 

Wat doen we

Zorgbureau Aanbieder BV biedt ambulante- en woon begeleiding in alle gebieden van het dagelijkse leven van een cliënt:

 • Bieden van begeleid wonen middels dagelijkse aanwezigheid (uitgezonderd zondag) en 24 uur s bereikbaarheid
 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • aanleren en trainen van vaardigheden
 • aanbieden van structuur
 • omgaan met beperkingen
 • omgaan met probleemgedrag
 • omgaan met stereotype gedrag / pre occupaties
 • dag en tijds invulling
 • Omgaan met financiën
 • geven van educatie aan cliënt en/of zijn directe omgeving (gezin , familie, werk)
 • Re- integratie